Warunki Strony

Warunki Strony

1. OGÓLNE WARUNKI

1.1. Poniższe postanowienia i warunki korzystania („Warunki korzystania”) mają
zastosowanie do wszystkich świadczonych przez Polska Group EOOD z siedzibą w Bułgarii
usług, które są dostępne bezpośrednio lub pośrednio (przez naszych partnerów) na stronie
internetowej www.wczasywbulgarii.pl („Strona internetowa”), na urządzeniach mobilnych, przez e-mail lub telefonicznie.

1.2. Zwrot „my”, „nas”, „Spółka” oznaczają Polska Group EOOD, bułgarską spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością (adres: bul. Bulgaria 94, 4530 Strelcha, Bułgaria, EIK(NIP): 201475137, licencja PK-01-8131) lub jej odpowiednich dostawców, natomiast zwrot „Użytkownik” oznacza każdą osobę
indywidualną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony internetowej (w szczególności
wejście, przeszukiwanie, dokonywanie rezerwacji, zarządzanie kontem).

1.3. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Strony internetowej Użytkownik oświadcza, że
przeczytał, zrozumiał i zaakceptował poniższe Warunki korzystania.

2. USŁUGI

2.1. Strona internetowa www.wczasywbulgarii.pl jest platformą internetową, która umożliwia
Użytkownikom rezerwowanie wycieczek fakultatywnych („Wycieczki”) w Bułgarii oferowanych przez osoby trzecie („Partnerzy”), a także publikowania opinii dotyczących usług świadczonych przez Spółkę.

2.2. Rezerwując Wycieczkę za pośrednictwem Strony internetowej Użytkownik wchodzi w prawnie wiążący stosunek umowny z Partnerem, w którym dokonuje rezerwacji. Zawarta umowa podlega prawu państwa, w którym znajduje się siedziba Partnera. Usługi świadczone przez Spółkę mają charakter pośrednictwa i pomocy (przekazywanie szczegółowych informacji dotyczących rezerwacji Użytkownika do Partnera, wysyłanie e-mail potwierdzającego rezerwację w imieniu Partnera oraz kontakt telefoniczny i mailowy w języku polskim w razie powstania jakichkolwiek pytań). Pomiędzy Spółką a Użytkownikiem nie jest zawierana jakakolwiek umowa, w związku z czym wszelkie roszczenia Użytkowników powinny być kierowane przeciwko Partnerom.

3. USŁUGI INDYWIDUALNE

3.1 Wycieczki Fakultatywne

3.1.1 Rezerwacja Wycieczek Fakultatywnych

Poprzez wypełnienie i przesłanie formularza z danymi na Stronie internetowej, Użytkownik
może dokonać rezerwacji Wycieczki Fakultatywnej organizowanej przez Partnera.

Automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie rezerwacji jest przesyłana
Użytkownikowi w imieniu Partnera przez system Spółki. Wygenerowana automatycznie
wiadomość o temacie „Rezerwacja Wstępna” nie stanowi potwierdzenia rezerwacji.

3.1.2. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji

- w przypadku zapłacenia całej wartości za wycieczkę kartą lub u przedstawiciela, rezerwacja zostaje natychmiast potwierdzona;
- w przypadku zapłacenia 20 % wartości wycieczki kartą lub u przedstawiciela, rezerwacja zostaje natychmiast potwierdzona;
- w przypadku wybrania opcji opłaty w autobusie, rezerwacja wstępna zostanie potwierdzona, ale miejsca w autobusie nie będę zagwarantowane.


3.1.3. Płatność za wycieczki

Strona oferuje kilka sposobów płatności:

- płatność za całość wycieczki oznacza, że Użytkownik płaci kartą bankową za całościową wartość zarezerwowanej wycieczki, po czym jego rezerwacja jest całkowicie potwierdzona, a miejsca na wycieczce – zastrzeżone. Potwierdzenie transakcji i bilet zostaną wysłane na e-mail Użytkownika.

- płatność 20 % od wartości wycieczki oznacza, że Użytkownik płaci kartą bankową 20 % wartości zarezerwowanej wycieczki, a resztę zobowiązuje się dopłacić albo drogą bankową później (lecz nie później niż do godziny 14 czasu polskiego/15 czasu bułgarskiego w przeddzień wycieczki). W tym przypadku Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, informacją o opcjach dopłaty i bilet.

- na spotkanie z naszym Przedstawicielem (do zapłacenia w gotówce całości za wycieczkę lub 20 % kaucji) można umówić się wybierając na Stronie opcję „zapłacić u przedstawiciela”.

- płatność w autobusie oznacza, że Użytkownik rezerwuje miejsca na wycieczkę, ale chce zapłacić całość w gotówce już w autobusie. W takim przypadku miejsca są zarezerwowane, ale nie zagwarantowane. Jeżeli inny Użytkownik zapłaci za te miejsca z góry, rezerwacja pierwszego Użytkownika, który nie zagwarantował sobie miejsca poprzez wpłacenie co najmniej 20 % od wartości wycieczki, odpadnie. 

Płatność za zrobioną rezerwację można wykonać kartą na konto Spółki lub gotówką u przedstawiciela Spółki.

3.1.4. Odwoływanie Rezerwacji na Wycieczkę

- Dokonując rezerwacji na Wycieczkę, Użytkownik akceptuje określone warunki dotyczące odwoływania rezerwacji oraz nie pojawienia się na Wycieczkę w dniu odjazdu, a także wszystkie dodatkowe warunki i zasady (dostarczania usług) obowiązujące w Obiekcie.

- Partnerzy i Spółka zachowują sobie prawo zmiany daty i/lub godziny wyjazdu na każdą wycieczkę. Przy zmianie daty i/lub godziny wyjazdu Spółka powinna poinformować klienta w trybie pilnym. Jeśli klient nie zaakceptuje zaproponowany nowy termin wyjazdu i ma wpłaconą zaliczę lub całość za wycieczkę, Spółka obowiązuje się zwrócić zaliczkę lub całość za wycieczkę bez dodatkowych kosztów dla klienta.

- Rezerwacja Wycieczki może być odwołana/zmieniona bez obciążenia kosztów użytkownika do 24 godz przed planowanym odjazdem na Wycieczkę. W przypadku dokonania płatności za całość lub 20 % od wartości wycieczki kartą lub przelewem bankowym Użytkownik zostanie obciążony tylko kosztami bankowymi. W przypadku  zapłacenia gotówką u przedstawiciela i zmianie/odwołaniu wycieczki 24 godziny przed odjazdem, Użytkownikowi zostanie zwrócona całość. 

- Każdy Użytkownik ma 14 dniowy termin do prawa odstąpienia od umowy zawartej poza
lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w art. 38
w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134). Dodatkowo Partner daje Użytkownikowi jeszcze 13 dni do rezygnacji. Użytkownik ma prawo odwołać rezerwację i zrezygnować z wycieczki 24 godziny przed terminem wycieczki.


3.2 Transfery Lotniskowe

3.2.1 Rodzaje Transferów Lotniskowych

A) Transfer Indywidualny
- pojazd jest tylko dla Klienta i jego towarzystwa;
- pojazd na określoną liczbę osób jest dobierany według potrzeb indywidualnych Klienta i jedzie bezpośrednio z Lotniska do Hotelu albo z Hotelu do Lotniska, nie zatrzymując się nigdzie po drodze, chyba że na życzenie Klienta;

Niezależnie od rodzaju Transferu w Formularzu Rezerwacji za Transfer należy podać dane, określone poniżej w Rozdziale Rezerwacja Transferu.

3.2.2 Rezerwacja Transferów Lotniskowych

Rezerwacja Transferu Indywidualnego odbywa się poprzez stronę Spółki i jest niezbędna do organizacji Transferu. Poprzez wypełnienie i przesłanie formularza z danymi na Stronie internetowej, Użytkownik może dokonać rezerwacji Transferu organizowanego przez Partnera.

Dane, potrzebne do rezerwacji Transferu:
- Imię i nazwisko osoby kontaktowej - potrzebne do weryfikacji u kierowcy;
- adres e-mail osoby kontaktowej;
- aktualny numer telefonu osoby kontaktowej;
- numer lotu i miejsce wylotu/przylotu;
- data i godzina przylotu;
- data i godzina wyjazdu spod hotelu (w przypadku transferu na lotnisko);
- kurort i hotel do/z którego jest transfer;

A) Rezerwacja Transferu Indywidualnego
- Przy rezerwacji Transferu Indywidualnego, zrobionej przynajmniej 2 dni przed transferem, Klient dostaje e-maila z tytułem “Transfer indywidualny - potwierdzenie”, który stanowi potwierdzenie rezerwacji;
- Przy rezerwacji Transferu Indywidualnego, zrobionej dzień przed transferem lub w dniu transferu, Klient dostaje e-maila z tytułem “Transfer lotniskowy - sprawdzimy dostępność”, który nie stanowi potwierdzenia rezerwacji. W tym przypadku Klient powinien poczekać dopóki pracownicy Spółki sprawdzą dostępność aut/miejsc i skontaktują się z Klientem aby potwierdzić lub anulować transfer;

3.2.3. Płatność za Transfer

Strona oferuje dwa sposoby płatności dla różnych rodzajów transferów.

A) Rodzaje płatności za Transfer Indywidualny
- Płatność online kartą - po płatności online kartą klient dostaje e-maila z tytułem “e-BILET na transfer”, który stanowi bilet na transfer oraz jest potwierdzeniem transakcji;
- Płatność na miejscu u kierowcy. U kierowcy można zapłacić tylko gotówką. Jeśli klient chce zapłacić kartą, może to zrobić on-line na Stronie Spółki.

UWAGA! Płatność za Transfer u kierowcy przy Transferach może być dokonana tylko w bułgarskich lewach (BGN).

3.2.4. Odwoływanie Rezerwacji na Transfer

Dokonując rezerwacji na Transfer, Użytkownik akceptuje określone warunki dotyczące odwoływania rezerwacji oraz nie pojawienia się na Transfer w dniu odjazdu, a także wszystkie dodatkowe warunki i zasady (dostarczania usług) obowiązujące w Obiekcie.

- Rezerwacja Transferu może być odwołana/zmieniona bez obciążenia kosztów użytkownika do 4 godzin przed planowanym Transferem. W przypadku dokonania płatności za całość kartą lub przelewem bankowym Użytkownik zostanie obciążony tylko kosztami bankowymi;

- w przypadku gdy klient odwoła transfer mniej niż 4 godzin przed Transferem, Spółka ma prawo zatrzymać całą wpłaconą kwotę jako kara za nie pojawienie się na Transfer;

- Każdy Użytkownik ma 14 dniowy termin do prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w art. 38 w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134). Dodatkowo Partner daje Użytkownikowi jeszcze 13 dni do rezygnacji. Użytkownik ma prawo odwołać rezerwację i zrezygnować z Transferu 24 godziny przed terminem wycieczki.


4. BLOG

Artykuły na blogu służą wyłącznie celom informacyjnym. Spółka nie ponosi żadną odpowiedzialność za ewentualne koszty lub straty poniesione przez Użytkownika po podjęciu jakiejkolwiek decyzji na podstawie informacji przekazanych w blogu.


5. NEWSLETTER

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do
subskrybujących go Użytkowników informacji o działalności Spółki, aktualnych ofertach i
promocjach. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail na podany przez
Użytkownika adres e-mail.

Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić wszystkie pola formularza dostępnego na
stronie www.wczasywbulgarii.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych i kompletnych danych osobowych.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@wczasywbulgarii.pl.

6. OCENA

Użytkownicy mogą zamieszczać, publikować i przechowywać na Stronie internetowej opinie
dotyczące Wycieczek w których skorzystali z rezerwacji. Opinie Użytkowników publikowane są wraz z wskazanym przez niego imieniem/nickiem. Opinie Użytkownika są zamieszczane, publikowane i przechowywane na Stronie internetowej w imieniu własnym Użytkownika, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii Użytkowników zamieszczonych, publikowanych i przechowywanych na Stronie internetowej.

Korzystanie przez Użytkownika z usługi zamieszczenia i przechowywania opinii na Stronie
internetowej, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Warunków korzystania, jest
równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i
przechowywane na Stronie internetowej opinie Użytkownika mogą być czytane lub/i
oceniane lub/i opiniowane przez innych Użytkowników;

b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację opinii Użytkownika wraz z
imieniem/nickiem podanym przez Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się to przestrzegania szczegółowych przepisów dotyczących Opinii
Użytkowników zawartych w Zasadach zawartości stanowiących Aneks do Warunków
korzystania (Aneks 1).

7. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mają możliwość korzystania z Obsługi klienta w celu uzyskania dodatkowych
informacji w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:30 – telefonicznie, e-mailowo (adres:
info@wczasywbulgarii.pl).

8. OGRANICZENIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEMAJĄCEGO CHARAKTERU
KOMERCYJNEGO


Strona internetowa przeznaczona jest do użytku osobistego i niemającego charakteru
komercyjnego. Wszelkie treści i informacje zawarte na Stronie internetowej, jak również
infrastruktura umożliwiająca dostarczenie tych treści i informacji, są własnością Spółki oraz jej
dostawców jak i Partnerów. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Strony internetowej, Użytkownik wyraża
zgodę na nieużywanie jej lub zawartych w niej treści i informacji w celu
komercyjnym/handlowym (bezpośrednim lub pośrednim).

9. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron zarządzanych przez inne
osoby/podmioty niż Spółka. Takie hiperłącza umieszczane są wyłącznie w celach
informacyjnych. Spółka nie kontroluje tych stron internetowych i nie jest odpowiedzialna za
ich treści ani za sposób, w jaki Użytkownik z nich korzysta. Umieszczanie przez Spółkę
hiperłączy do takich stron internetowych nie oznacza akceptacji zawartych tam materiałów
ani jakiegokolwiek powiązania z ich operatorami.

10. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna jedynie za
pokrycie bezpośrednich szkód, które Użytkownicy faktycznie ponieśli w związku z
niewywiązaniem się przez Spółkę z obowiązku dotyczącego dostarczenia usług, i których
łączna suma stanowi równowartość całkowitego kosztu rezerwacji Użytkownika
przedstawionego w e-mailu potwierdzającym rezerwację (bez względu na to, czy była to
jednorazowa, czy powtarzająca się sytuacja).

10.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dane podawane przez Użytkowników, w
szczególności za brak dokonania rezerwacji Wycieczki wskutek podania przez Użytkownika
nieprawidłowych bądź niekompletnych danych dotyczących imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego czy karty kredytowej.

10.3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Użytkownika
(bezpośrednie lub pośrednie) szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane
z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na Stronie internetowej.

10.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, śmierć, uszkodzenia
własności lub inne (bezpośrednie lub pośrednie) poniesione przez Użytkownika szkody,
straty lub koszty, bez względu na to, czy wynikają one z czynności prawnych, błędów,
naruszeń, rażących zaniedbań, zawinionych działań, przeoczeń, niewypełnienia warunków
umowy, wprowadzenia w błąd, deliktów prawa dokonanych przez lub (w całości lub
częściowo) przypisywanych Partnerom (ich pracownikom, dyrektorom,
przedstawicielom, agentom, reprezentantom lub spółkom powiązanym), których produkty lub
usługi są (pośrednio lub bezpośrednio) udostępniane, promowane lub oferowane przez
Stronę internetową.

11. PRYWATNOŚĆ I COOKIES

11.1. Spółka szanuje prywatność Użytkowników i stosuje zasady zawarte w Polityce
prywatności i Oświadczenia ochrony danych osobowych, a także wykorzystania cookies.

11.2. Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

11.3. Dane Użytkowników sklepu będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Użytkownicy stron internetowych Spółki mają
prawo do wglądu w swoje dane, a także do ich poprawiania oraz do zaprzestania ich
wykorzystywania.

11.4. Spółka zbiera następujące dane osobowe w ramach działania swoich stron
internetowych:

1) Dane przetwarzane podczas rejestracji:
    - Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
2) W zakładce moje konto:
    - Imię i nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, adres, kod pocztowy
3) Rezerwacja Wycieczek Fakulatywnych:
    - Imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku wycieczki do Stambułu – data urodzenia).

11.5. Powód zbierania danych osobowych:

1) korzystanie z funkcjonalności stron internetowych Spółki (w tym: utworzenie konta,
zalogowania się do niego i korzystanie z niego);
2) składanie i procesowanie rezerwacji;
3) utworzenia nowej opinii Wycieczki Fakultatywnej lub nowego komentarza do wpisu na blogu,
4) obsługi procesu reklamacyjnego;
5) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli powstała odrębna zgoda;
6) prowadzenie korespondencji na wskazany adres e-mail;
7) informowania o promocjach;
8) prowadzenia konkursów;
9) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
10) celów archiwalnych;
11) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

12. PRAWA WŁASNOŚCI INETELEKTUALNEJ

12.1. Wszelkie oprogramowanie niezbędne do świadczenia przez Spółkę usług oraz
dostępne i/lub wykorzystywane na Stronie internetowej, jak również wszystkie prawa
własności intelektualnej (włącznie z prawem autorskim) dotyczące jakichkolwiek treści i
informacji zawartych na Stronie internetowej należą wyłącznie do Spółki.

12.2. Spółka posiada wyłączne prawa (własności intelektualnej) do Strony internetowej, za
pośrednictwem której świadczone są usługi. Zabronione jest kopiowanie, wykorzystywanie
części Strony internetowej, udostępnianie jakichkolwiek linków publikowanie, promowanie,
zbywania lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób treści zamieszczonych na Stronie
internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, uzyskanej przed takim wykorzystaniem.
Niezgodne z prawem wykorzystanie części Strony internetowej lub jakiekolwiek czynności
opisane powyżej stanowią istotne naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących
Spółce i rodzą po jej stronie prawo dochodzenia odszkodowania.

13. ZMIANA WARUNKÓW KORZYSTANIA

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili Warunków korzystania.
Informacja o zmianie Warunków korzystania zostanie umieszczona na Stronie internetowej.
Dalsze korzystanie ze Strony internetowej wymaga ponownego zaakceptowania Warunków
korzystania.

14. PŁATNOŚCI

14.1. Użytkownik może dokonać płatności za całość lub część rezerwacji dla wybranych
ofert Wycieczek Fakultatywnych za pomocą przelewów bankowych.

14.2. Płatność jest dokonywana bezpośrednio na konto bankowe Spółki.

14.3 Spółka nie przechowuje żadnych danych na temat kont bankowych użytkownika,
numeru karty kredytowej czy innych danych dostępowych lub osobowych, używanych w
procesie dokonywania płatności. Spółka przechowuje dane jedynie o dacie, czasie i wartości
transakcji.

14.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
klienta spółka dokona zwrotu na rachunek bankowy z którego środki wpłyneły na konto Spółki za pomocą przelewu opcją BEN (koszty banku zleceniodawcy, banków pośredniczących i banku beneficjenta – pokrywa beneficjent przelewu).

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Warunki korzystania, jak również
świadczone przez Spółkę usługi podlegają prawu bułgarskiemu. Wszystkie spory
wynikające z Warunków korzystania, jak również w związku ze świadczonymi przez Spółkę
usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

15.2. Oryginalna, bułgarska wersja Warunków korzystania może zostać przetłumaczona na
inne języki. Tłumaczenie wykonywane jest przez pracowników Spółki, w związku z czym
Użytkownicy nie mają prawa domagać się żadnych praw na podstawie tłumaczenia
Warunków korzystania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub
interpretacji niniejszego dokumentu lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności
pomiędzy wersją bułgarską oraz którąkolwiek z wersji językowych niniejszego dokumentu,
punktem odniesienia jest zawsze wersja bułgarska która jest ostateczna i rozstrzygająca.
Bułgarska wersja Warunków korzystania dostępna jest na Stronie internetowej.

-----

Aneks 1

Zasady zawartości


Naszą misją jest zapewnienie możliwości korzystania przez kulturalnych, spokojnych,
uprzejmych Użytkowników, którzy są w stanie poszanować inne osoby i ich opinie i
posiadają dostateczną samokontrolę wyrażania swoich opinii i wymiany doświadczeń w
Opiniach Użytkowników na naszej Stronie internetowej.

I. Zasady ogólne

(1) Spółka nie archiwizuje Opinii Użytkowników i dlatego, jeśli potrzebujesz zachować
publikowane informacje do celów prywatnych, proszę, zadbaj, o ich odpowiednie zapisanie i
przechowywanie. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez lub związane z zachowaniem naruszającym bezpieczeństwo systemów
informatycznych – w tym wykorzystania lub rozpowszechniania wirusów lub innego
oprogramowania zdolnego uszkodzić, spowodować nieautoryzowany dostęp do danych
prywatnych i innych, posiadanych przez Spółkę, ich zniszczenie, uszkodzenie lub
ujawnienie, jak również inne działania hakerów – odpowiedzialność za takie zachowanie
ponosi wyłącznie jego sprawca.

(2) Użytkownicy mogą zamieszczać i publikować Opinie na Stronie internetowej tylko po
podaniu swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Na Stronie internetowej
pojawia się jedynie imię podane przez Użytkownika.

(3) Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Strony internetowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, Warunkami korzystania oraz Zasadami zawartości.

(4) Zabronione jest:

(a) używanie obscenicznego, obraźliwego języka lub sformułowań powodujących oburzenie
lub strach wśród innych;

(b) odnoszenie się personalne, np. używanie ofensywnych sformułowań do innych
(szczególnie komentarzy, które mogą obrazić innych Użytkowników z racji ich wieku, płci,
pochodzenia, wyznania, rasy, narodowości, wierzeń filozoficznych, opinii lub sytuacji
życiowej), lub do publikowania treści, które negatywnie wpływają na opinię innych o nich,
niezależnie od prawidłowości tych treści i ze szczególnym uwzględnieniem osób na
stanowiskach eksponowanych politycznie;

(c) publikowanie lub odnoszenie się do treści, które mogą naruszać prawa autorskie, prawa
własności przemysłowej, prawa odnośnie do znaków handlowych lub inne, lub zachęcania
Użytkowników do użytkowania takich treści;

(d) publikowanie danych osobistych, numerów telefonów, adresów e-mail, cytatów z rozmów
telefonicznych lub e-maili, nawet jeżeli osoby te zgodziły się na to. Te same zasady
obowiązują odnośnie do ujawniania dowolnych informacji o innych Użytkownikach, również
ich hasła;

(e) publikowanie obscenicznych lub pornograficznych materiałów, oferowanie usług
seksualnych lub wyświetlanie dowolnej treści sprzecznej z akceptowalnymi zasadami
moralności;

(f) oferowanie na sprzedaż produktów, których dystrybucja jest uważana za przestępstwo lub
wykroczenie (np. narkotyki, substancje psychoaktywne) lub wymaga zezwolenia (np. broń,
leki, produkty niebezpieczne), lub oferowanie na sprzedaż nierynkowe produkty (np.
niezatwierdzoną żywność, obligacje niedopuszczone do obrotu);

(g) publikowanie lub odnoszenie się do treści, które mogą zaszkodzić lub zagrozić reputacji,
interesom lub publicznej opinii o Spółce, ze specjalnym uwzględnieniem opinii publicznej na temat produktów lub usług;

(h) podważanie decyzji moderatorów i udostępnianie usuniętych Opinii Użytkownika w
dowolny sposób lub ponowne rejestrowanie się po wcześniejszym usunięciu Użytkownika;

(i) celowe utrudnianie obsługi (np. flooding, offtopic, wiadomości skryptowe);

(j) celowe wprowadzanie w błąd innych Użytkowników lub tych, którzy oczekują pomocy lub
odpowiedzi na własne pytania na dowolny temat;

(k) podszywanie się za innego Użytkownika, pracownika lub przedstawiciela Strony
internetowej/Spółki (np. poprzez rejestrowanie konta pod podobnymi lub łatwymi do
pomylenia nazwami Użytkownika); używanie konta innego Użytkownika (np. należącego do
członków rodziny lub przyjaciół) po nałożeniu bana z systemu;

(l) nieprawdziwe potępianie lub pisanie obraźliwych uwag na temat produktów, usług i
reputacji Spółki;

(m) pisanie niezgodnych z prawem treści, nakłanianie do popełnienia wykroczenia lub
przestępstwa lub sugerowanie tego przez swoje postępowanie lub przekazywanie informacji
o popełnieniu czynów podlegających karze (przestępstwa, wykroczenia);

(n) wzywanie do bojkotu usług Spółki;

(o) publikowanie reklam niezwiązanych z profilem Strony internetowej/Spółki, angażowanie
się w działalność komercyjną lub inną działalności odpowiednią do promocji firmy – jak
działalność gospodarcza;

(p) publikowanie ofert sprzedaży, zakupu lub wymiany dowolnych dóbr, żądanie pomocy w
takich transakcjach lub publikowanie ofert pracy;

(q) publikowanie wiadomości z treściami politycznymi i/lub związanymi z polityką;

(r) publikowanie dowolnych treści lub obrazów zdolnych negatywnie wpływać na moralny
rozwój małoletnich.

Naruszenie którejkolwiek z powyższych zasad może spowodować usunięcie treści oraz
tymczasowy lub stały zakaz korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika
łamiącego zasady.

II. Zasady moderowania

Spółka próbuje określić, przy pomocy moderatorów, treści lub wpisy naruszające Warunki
korzystania oraz Zasady zawartości, rzeczywiście lub potencjalnie szkodzące interesom
Spółki lub podejrzewane o naruszenie przepisów obowiązującego prawa, ilekroć jest
powiadamiana o takich treściach.

Moderatorzy mogą sprawdzić dowolne Opinie bądź inne treści publikowane przez
Użytkowników w dowolnym czasie.

Moderatorzy mogą usunąć Opinie bądź inne treści publikowane przez Użytkowników, którzy
zachowują się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, naruszają Warunki
korzystania lub Zasady zawartości, lub celowo lub kilkukrotnie zakłócają rozmowę. W
sytuacjach opisanych w zdaniu poprzednim moderatorzy mają również prawo ograniczyć
działalność Użytkownika związaną z korzystaniem ze Strony internetowej.

Moderatorzy nie mogą wpływać na treść indywidualnych komunikatów lub ich edytować. Nie
mogą również usuwać części indywidualnych komentarzy.

Moderatorzy usuwają Opinie bądź inne treści publikowane przez Użytkowników tylko w
szczególnie uzasadnionych przypadkach. Natomiast nie usuwają Opinii bądź innych treści
publikowanych przez Użytkowników, które nie są w inny sposób niezgodne z prawem, nawet
jeśli wyraźnie są o to proszeni, jednakże Spółka zastrzega sobie prawo dla moderatorów,
aby mogli usunąć niektóre Opinie bądź inne treści publikowane przez Użytkowników według
własnego uznania. Moderatorzy nie muszą uzasadniać swoich decyzji.

Działania, jakie mogą być podjęte przez moderatorów:
- usunięcie (np. Opinie naruszające podstawowe zasady);
- zbanowanie Użytkownika;
- zbanowanie adresu IP.